Karasi Beyliği döneminde Kızılcatuzla ismi ile anılan köy, Osmanlı devrinde Tuzla-yı Behramiye Sancağı ile bölgenin yönetim merkezi olmuştur. Murad Hüdâvendigar Camii ve Külliyesi’nin kurulması ile 14’üncü yüzyıldan itibaren bölgenin idari merkezi haline gelmiştir. Külliyede bulunan medresede, devrin önemli alimleri dersler vermiştir. Tuzla Köyü’nün 1,5 kilometre batısında, Kemer Köprü mevkiinde, milattan sonra 1’nci yüzyıla tarihlenen, üç kemer gözlü-toplam sekiz kemerli ve 150 metre uzunluğunda Roma Köprüsü bulunmaktadır. Ayrıca köyde, tarihî sıcak su kaynağı bulunmaktadır.

#TuzlaKöyü #MuratHüdavendigarEtabı #Troas #TroasKültürRotaları #Çanakkale

VİDEO

Yorum Yazabilirsiniz