Aristoteles Etabı

1 ADET ZİYARET YERİ

Aristoteles Etabı

Çanakkale

Troas Kültür Rotaları

Bizimle İletişime Geçin

info@troaskulturrota.com

Orta Makedonya eyaletinin bir parçası olan Stagira kentinde milattan önce 384 yılında doğan ve Antik Yunanistan’ın en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles, mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi ve siyaset gibi birçok alanda eserler vermiş; çalışmaları ile Kopernik, Galileo, Newton gibi bilim adamlarına dayanak sağlamış, Avrupa ve İslam coğrafyasını etkilemiş bir düşünürdür. Atina’da Platon’un akademisine katılan Aristoteles, Platon’un ölümü üzerine de Büyük İskender’e hocalık yapmış; “Cihan İmparatorunu Yetiştiren Üstat” diye anılmıştır.

 

Aristoteles, Platon’un öğrencilerinden biri olan ve Assos kentinde bulunan Atarneuslu Hermias’ın yanına danışman olarak gelerek, buraya yerleşmiş; özellikle Midilli Adası’nda pek çok deney, inceleme ve gözlemlerde bulunmuştur. Assos’taki akademide, Platon’un İdealar Teorisi’ni eleştirdiği derslerini sürdürmüş; ahlak ve siyaset alanındaki düşüncelerini kaleme almıştır. Bir yıl kadar kaldığı Midilli’de, Hermias’ın evlatlık kızı Püthias ile evlenmiştir.

 

İskender, Makedonya Kralı olunca Aristoteles, Atina’ya tekrar dönmüş ve kendisine ait Lyceum isimli bir felsefe okulu açmıştır. Büyük İskender’in ölümü üzerine Atina’yı terk eden Aristoteles, milattan önce 322’de altmış iki yaşında hayatını kaybetmiştir.

#Aristoteles #AristotelesEtabı #Troas #TroasKültürRotaları #Çanakkale

FOTOĞRAF

VİDEO

HARİTA

Yorum Yazabilirsiniz

Aristoteles Etabı

ZİYARET YERLERİ